Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bent u als ouder niet tevreden over de aanpak binnen Kinderopvang Elsendorp? Wordt u als ouder niet goed op de hoogte gehouden? Bent u als ouder ontevreden over de accommodatie? Laat dan uw ongenoegen of klachten horen. Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets onbedoeld misgaan. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms in klachten.

Ouders hebben het recht om een klacht in te dienen als er iets niet in orde is. Dat is bij wet geregeld. De wet geeft tevens aan hoe dan gehandeld moet worden.
Dus: houd uw ongenoegen of klachten niet voor u. Om knelpunten, fouten en problemen te voorkomen, stellen we het zeer op prijs als u deze kenbaar maakt. Elk knelpunt, elke fout of probleem nemen we serieus en kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.

Als het over uw kind gaat, dan kunt u dit bespreken met de betrokken medewerker. Misschien gaat het om een misverstand en kan deze al snel worden verholpen. Komt men er onderling niet uit dan kunnen ouders contact opnemen met de ondernemer. Gezamenlijk zal geprobeerd worden om tot een bevredigende oplossing te komen. Vindt u geen gehoor bij de ondernemer, dan kunt u zich als ouder richten tot een onafhankelijke afhandeling van uw klacht bij https://www.degeschillencomhmissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

 

Een weergave en samenvatting van onze klachtenprocedure vindt u in dit document..