Bouw bso begonnen

Bouw bso begonnen

Onlangs zijn we begonnen met de bouw van onze nieuwe bso ruimte. De bso wordt gebouwd in onze achtertuin en krijgt een eigen ingang via het pad langs de dagopvang. In het pand van de bso komen 2 aparte groepsruimtes met daar tussenin de entree met garderobe en toiletten. De ruimtes worden ingericht naar de behoeftes van de kinderen. 1 ruimte van 4 t/m 8 jaar en 1 ruimte voor de allergrootste kinderen t/m groep 8. Vanuit de groepsruimtes kunnen de kinderen naar buiten om in onze tuin te spelen. De jongste bso’ers kunnen zowel naar de speelplek voor de kleuters als  naar de speelplek voor de grootste, dit om een natuurlijke overgang te creëren tussen de diverse leeftijden en om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de kinderen.

Doordat de bso’ers doorstromen vanuit de peutergroep/bso naar de te bouwen bso ruimte krijgen we meer ruimte voor de peuters. Deze ruimte gebruikten we al als peuterspeelzaal maar vanaf nu word de inrichting daar ook geheel op aangepast.

Benieuwd naar het resultaat tot nu toe? Kom gerust ff kijken..


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.