Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft wat wij als kinderopvang belangrijk vinden en hoe wij werken. Ouders, medewerker en andere belanghebbenden vinden hierin een leidraad. In gesprek met ouders en medewerkers kunnen deze in de loop van de tijd veranderen om steeds beter aan te sluiten op wensen, inzichten en ervaringen. Wij nodigen u dan ook graag uit om met ons in gesprek te gaan wanneer u vragen of opmerkingen heeft want ook wij blijven ons graag ontwikkelen in het belang van uw kind.

Klik hier Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Elsendorp  om het Pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Elsendorp te openen