Praktische Informatie

Praktische Informatie

Welke soorten opvang biedt Kinderopvang Elsendorp?:  Dagopvang, peuterwerk en Buitenschoolse opvang.

Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Elsendorp

Openingstijden:  Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag. De tijden in overleg, in het algemeen vanaf 6.30 uur totdat de laatste kinderen zijn opgehaald.

Tarieven:  We werken enkel met, achteraf gefactureerde, werkelijk afgenomen uren. U hoeft dus geen pakket af te nemen.

Voor het geldende uurtarief nodigen wij U uit contact met ons op te nemen.

Voeding:  Inclusief, muv flesvoeding en dieet voeding.

Klachtenprocedure

Inspectierapport

Privacy policy