Ouderportaal

Kinderopvang Elsendorp maakt gebruik van een ouderportaal. Ouders ontvangen van ons een inlogcode om hier gebruik van te maken. Via onderstaande link kunt u hier inloggen.

 

Pedagogisch beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij onze visie en beleid rondom onze kinderopvang.

Het pedagogisch beleid is opgebouwd vanuit de 4 opvoedingsdoelen ontwikkeld door professor J.M.A. Riksen-Walraven. Deze opvoedingstheorie ligt tevens ten grondslag aan de Wet Kinderopvang.

 

Inspectierapporten

Namens de overheid voert de GGD onaangekondigd inspecties uit op onze werkwijze. Hieronder vindt u de koppeling naar de meest recente inspectie rapporten.

U vindt een afzonderlijk rapport voor de kinderopvang (kdv) en de buitenschoolse opvang (bso).

 

LRK nummers

Kinderopvang Elsendorp heeft twee LRK nummers:

125227966
Dagopvang (0 tot 2 jaar) en
Peuterspeelzaal (2 tot 4 jaar)

905005417
Buitenschoolse opvang
(4 t/m 12 jaar)

 

Oudercommissie

Wij zijn continue in gesprek met de ouders van onze kinderopvang over zaken rondom de opvang van de kinderen. Ook andere zaken zoals het beleid en de gang van zaken bespreken we met de ouders. Hiervoor hebben we een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie geeft ons zowel gevraagd als ongevraagd advies over zaken rondom de opvang. Twee keer per jaar vind er een overleg plaats tussen de oudercommissie en de houders van Kinderopvang Elsendorp.

De oudercommissie is bereikbaar via het volgende email adres:
oudercommissie@
kinderopvang-elsendorp.nl

 

Klachtenprocedure

Bent u als ouder niet tevreden over de aanpak binnen Kinderopvang Elsendorp?

Wij staan altijd open om uw opmerkingen aan te horen en hiervan te leren.

Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen. Deze zullen wij afhandelen door een vooropgesteld protocol te volgen. Komen we er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie kinderopvang waar wij bij zijn aangesloten.

 

Huishoudelijke mededelingen

 

 

Privacy policy