ONZE LOCATIE

Kinderopvang Elsendorp is direct gelegen aan de doorgaande route van Gemert naar Boxmeer en beschikt over ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

De opvang is verdeeld in 2 gebouwen met elk 2 groepsruimtes. Het hoofdgebouw huisvest de dagopvang (0 tot 2 jaar) en de peuterspeelzaal (2 tot 4 jaar), het bijgebouw de buitenschoolse opvang (4 t/m 12 jaar). De buitenruimte is opgedeeld in 3 delen waardoor ieder kind een speelruimte heeft welke aansluit bij de eigen doelgroep.

Dagopvang

(0 tot 2 jaar)

De dagopvang is overzichtelijk en huiselijk ingericht. In deze ruimte is veel aandacht voor verzorgende taken en de ontwikkeling van zintuigen door te ontdekken. Centraal in deze ruimte bevind zich de verschoningsruimte van waaruit overzicht is op de groep en vice versa. Door een visuele scheiding in de ruimte weet het kind aan welke zijde er ruimte is voor vrij spel en aan welke zijde gezamenlijke activiteiten plaats vinden. Samen spelen en samen delen worden vanaf de eerste dag ervaren en aangeleerd.

Peuterspeelzaal

(2 tot 4 jaar)

De peutergroep heeft al een beetje het karakter van een school lokaal. De dag word gezamenlijk geopend waarbij aandacht is voor het dag programma. In de diverse ingerichte hoeken word rollenspel gestimuleerd en is er aandacht voor het individuele kind. We werken thematisch via het educatief programma van Kiki waarmee de vier ontwikkelingsgebieden (motoriek, sociaalemotionele ontwikkeling, spraak & taal en rekenprikkels) worden gestimuleerd.

Buitenschoolse opvang

(4 t/m 12 jaar)

Via een eigen ingang komen de kinderen binnen in het gebouw van de buitenschoolse opvang. De beide ruimtes van de bso zijn ingericht in diverse hoeken. Zo vind u hier bv een leeshoek, huishoek, legotafel en een winkeltje. Op het podium kunnen optredens verzorgd worden en kunnen de kinderen zich verkleden. Kinderen hebben na een dag school behoefte aan vrij spel, we bieden activiteiten aan aansluitend aan het thema.

Buitenruimte

Buiten is heel veel plek voor activiteiten en spel. De buitenruimte is opgedeeld in 3 delen. Een afgesloten overdekt deel voor de baby’s van de dagopvang. Vervolgens een deel voor de dreumesen en peuters met een zandbak, trampoline en paden om te skelteren en fietsen. Aansluitend het gedeelte voor de bso waar de grote kinderen kunnen voetballen, hutten bouwen en klimmen.